Resultados

Participaron:

14

submarinistas

7

BARCOS

4

limpiezas

Basura extraída:

2.607 Kg

937 objetos
155 artes de pesca

202 objetos

1.595 kg

Metal

119 objetos

1.025 kg

Plásticos

12 objetos

10 kg

Textil

467 objetos

136 kg

Vidrio y cerámica

85 objetos

1.895 kg

Goma

52 objetos

65 kg

Productos "naturales"

Artes de pesca extraídas

87

Nasas de chopo

73

Otras nasas

6

Rastro de ostra

18

Trasmallos
Concello de Noia
Berberecho de Noia
Liceo de Noia
Asoc. Mar de Noia
Concello de Outes
Azul de Portosín
Confraría Portosín
Concello de Porto do Son
Concello de Muros
Museo de memoria mariñeira
Asoc. A Creba. Saúde mental
Añón
Asoc. Redeiras Portosín
Asoc. Empresarios Portosín
Veleiro Joaquín Vieta
DATOS DE CONTACTO

Supervisora del proyecto:
Liliana Solís Pais
liliana.solis.pais@cofradianoia.org

Política de privacidad y Cookies

Política de privacidade

Responsable do tratamento

Somos controladores de datos xa que procesamos os datos persoais dos nosos clientes e socios. A continuación atoparás a nosa información de contacto.

Confraría de pescadores de Noia
Calle República Argentina, 21 (15200) Noia, A Coruña
Número de identificación: G15030844

Se tes dúbidas sobre o tratamento dos teus datos, podes contactar connosco en cofradia@cofradianoia.org .

Tratamento de datos persoais

visitantes do sitio web

Cando visita o noso sitio web, utilizamos cookies para que o sitio web funcione, sobre o que pode ler máis na nosa política de cookies.

Comunicación con potenciais clientes.

Cando teñas dúbidas sobre o noso sitio web ou queiras máis información sobre os nosos servizos, podes contactar connosco a través de:

Formulario de contacto
Correo electrónico
Teléfono

Con estes medios, procesaremos a súa información persoal para entablar un diálogo contigo, por exemplo, responder preguntas sobre os nosos servizos. Só procesamos a información que nos proporciona en relación coa nosa comunicación.

En xeral, trataremos a seguinte información xeral: nome, correo electrónico e número de teléfono.

A nosa base legal para procesar estes datos persoais é o artigo 6 (1) (f) do RGPD.

Eliminaremos a nosa comunicación contigo cando estea claro se queres utilizar os nosos servizos ou non.

Se nun caso particular hai que almacenar a súa información persoal durante un período máis longo, este pode ser o caso.

Clientes

Comunicámonos cos nosos clientes para asegurarnos de que os nosos servizos se presten correctamente. Podemos procesar información sobre nome, enderezo, servizos, acordos especiais, información de pago, etc.

A base legal para o tratamento destes datos persoais é o artigo 6, apartado 1, letra b), do Regulamento xeral de protección de datos.

Cando se complete o servizo, xunto cos pagos pendentes, eliminaremos inmediatamente os datos persoais.

Boletín informativo

Temos un boletín informativo ao que a subscrición é voluntaria, e sempre é posible darse de baixa.

A finalidade do boletín é enviar noticias da empresa, que poden ser novos contidos web ou publicidade dos nosos servizos.

Só che enviaremos correos electrónicos se deches o teu consentimento activo para iso. Isto require que introduza o seu enderezo de correo electrónico en primeiro lugar, ao que enviaremos un correo electrónico para que poida confirmar o rexistro. Deste xeito, asegurámonos de que vostede mesmo está subscrito ao boletín, é dicir, que deu o seu consentimento nunha clara acción afirmativa.

A nosa base legal para o tratamento dos seus datos en relación co boletín informativo é o artigo 6 (1) (a) do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

Trataremos a súa información persoal mentres estea subscrito ao boletín. Deixaremos de enviarche isto cando canceles a subscrición ao boletín. Se non che enviamos un boletín durante un ano, o teu consentimento caducará debido á nosa inacción.

Contabilidade

Almacenamos facturas e documentos similares para fins de contabilidade, incluíndo información persoal xeral como nome, enderezo e descrición do servizo. Debemos conservar todos os documentos contables para cumprir coas leis contables.

A base legal para o tratamento dos datos persoais con fins contables é o artigo 6, apartado 1, letra d), do Regulamento xeral de protección de datos.

Almacenamos esta información durante un mínimo de 5 anos despois do final do exercicio fiscal en curso.

Solicitude de emprego

Aceptamos solicitudes de emprego para avaliar se os candidatos responden a unha necesidade de contratación na nosa empresa.

Supoña que nos envías a túa solicitude de emprego. Nese caso, a nosa base legal para o tratamento dos seus datos é o artigo 6 (1) (f) do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

Revisaremos de inmediato as solicitudes non solicitadas para ver se se adaptan ás necesidades de emprego actuais. Eliminaremos a túa información de novo se non hai coincidencia.

Se solicitaches un posto vacante, descartaríamos a túa solicitude se non estás contratado e inmediatamente despois de atopar o candidato axeitado para o posto.

Supoña que forma parte dun proceso de contratación e está contratado para o traballo. Nese caso, facilitarémosche información separada sobre como tratamos os teus datos ao respecto.

Encargado do tratamento

Poucos poden xestionar todo por si mesmos, e o mesmo ocorre con nós. Polo tanto, cooperamos con socios comerciais e provedores, algúns dos cales poden ser procesadores de datos.

Os provedores terceiros poden, por exemplo, proporcionar software usado para organizar o noso traballo, servizos, consultoría, hospedaxe de TI ou marketing.

É a nosa responsabilidade asegurarnos de que a súa información persoal se procese correctamente. Por iso demandamos moito aos nosos socios. Os nosos socios deben asegurarse de que a súa información persoal estea protexida.

Celebramos acordos con procesadores de datos que manexan información persoal no noso nome para aumentar a seguridade da súa información persoal.

Divulgación de información persoal

Non divulgamos a súa información persoal a terceiros.

Perfilación e decisións automatizadas

Non creamos perfís nin tomamos decisións automatizadas.

Transferencias a terceiros países

Utilizamos principalmente procesadores na UE/EEE ou procesadores que almacenan datos na UE/EEE.

Isto non é posible nalgúns casos, e utilízanse procesadores non pertencentes á UE/EEE, pero só se poden proporcionar aos teus datos a protección adecuada.

Medidas de seguridade

Mantemos seguro o tratamento dos datos persoais garantindo as medidas técnicas e organizativas necesarias.

Realizamos avaliacións de risco do noso tratamento de datos persoais. Posteriormente, introducimos as medidas de seguridade técnicas e organizativas adecuadas para aumentar a seguridade do tratamento.

Unha das nosas medidas máis importantes é manter aos nosos empregados actualizados sobre o GDPR mediante a formación continua de concienciación, cursos sobre GDPR e a revisión dos nosos procedementos GDPR cos empregados.

Dereitos do interesado

De acordo co Regulamento Xeral de Protección de Datos, ten varios dereitos en relación ao tratamento dos seus datos. Podes ler máis sobre estes dereitos en GDPR.COM.

Se queres facer uso dos teus dereitos, non dubides en poñerte en contacto connosco para que poidamos axudarte.

Dereito de acceso

Tes dereito a acceder á información que procesamos sobre ti.

Dereito á rectificación

Tes dereito a que se corrixa a información incorrecta sobre ti.
Dereito de supresión (dereito ao esquecemento)

En determinadas circunstancias, tes dereito a que a túa información se elimine antes da nosa eliminación total.

Dereito á limitación do tratamento

Nalgúns casos, ten dereito a que se restrinxa o tratamento dos seus datos.

Só podemos continuar procesando a súa información co seu consentimento ou se temos un interese lexítimo cando isto ocorre. Aínda podemos almacenar os teus datos.

Dereito de oposición

Nalgúns casos, ten dereito a opoñerse ao tratamento legal dos seus datos. Tamén pode opoñerse ao procesamento da súa información para mercadotecnia directa.

Dereito á portabilidade dos datos

Ten dereito a recibir unha copia da súa información persoal nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina e a que esta información persoal se transfira dun controlador a outro sen obstáculos.

Dereito a retirar o seu consentimento

Cando o noso tratamento dos seus datos se basee no seu consentimento, ten dereito a retirar o seu consentimento.

Reclamación ante a Axencia de Protección de Datos

Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia de Protección de Datos se non estás satisfeito co tratamento que facemos dos teus datos.

En xeral, recomendámosche que leas máis sobre o GDPR para estar ao día das normas.

Política de cookies

A presente política de cookies ten por finalidade informarlle de maneira clara e precisa sobre as cookies que se utilizan na páxina web de ECONOIA.

Que son as cookies?
Una cookie é un pequeno fragmento de texto que os sitios web que visita envían ao navegador e que permite que o sitio web lembre información sobre a súa visita, como o seu idioma preferido e outras opcións, co fin de facilitar a súa próxima visita e facer que o sitio lle resulte máis útil. As cookies desempeñan un papel moi importante e contribúen a ter una mellor experiencia de navegación para o usuario.

Tipos de cookies
Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde onde se envían as cookies e trátense os datos que se obteñan, pódense distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.
Existe tamén una segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.
Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que se traten os datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análises, cookies publicitarias e cookies de publicidade comportamental.
Para máis información a este respecto pode consultar a Guía sobre o uso das cookies da Axencia Española de Protección de Datos.

Cookies utilizadas na web
A continuación identifícase a única cookie que está a ser utilizada neste portal así como a súa tipoloxía e función:
A cookie que se descarga é una cookie de tipo técnico denominada JSESSIONID. Esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través do que é posible vincular datos necesarios para posibilitar a navegación en curso.

Aceptación da política de cookies
Pulsando o botón Entendido asúmese que vostede acepta o uso de cookies.

Como modificar a configuración das cookies
Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do Concello de Noia ou calquera outra páxina web utilizando a súa navegador.

Política de privacidad

Responsable del tratamiento

Somos controladores de datos ya que procesamos los datos personales de nuestros clientes y socios. A continuación encontrará nuestra información de contacto. Cofradía de pescadores de Noia Calle República Argentina, 21 (15200) Noia, A Coruña Número de identificación: G15030844 Si tiene dudas sobre el tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto con nosotros en cofradia@cofradianoia.org.

Tratamiento de datos personales

visitantes del sitio web

Cuando visita nuestro sitio web, utilizamos cookies para que el sitio web funcione, sobre lo que puede leer más en nuestra política de cookies.

Comunicación con clientes potenciales.

Cuando tenga dudas sobre nuestro sitio web o desee más información sobre nuestros servicios, puede contactarnos a través de:

Formulario de contacto
Email
Teléfono

Por estos medios, trataremos su información personal para entablar un diálogo con usted, por ejemplo, para responder preguntas sobre nuestros servicios. Solo procesamos la información que nos proporciona en relación con nuestra comunicación.

En general, trataremos la siguiente información general: nombre, correo electrónico y número de teléfono.

Nuestra base legal para procesar estos datos personales es el artículo 6 (1) (f) del RGPD.

Eliminaremos nuestra comunicación con usted cuando esté claro si desea utilizar nuestros servicios o no.

Si en un caso particular su información personal necesita ser almacenada por un período más largo, este puede ser el caso.

Clientes

Nos comunicamos con nuestros clientes para garantizar que nuestros servicios se entreguen correctamente. Podemos procesar información sobre nombre, dirección, servicios, arreglos especiales, información de pago, etc.

La base legal para el tratamiento de estos datos personales es el artículo 6, apartado 1, letra b) del Reglamento General de Protección de Datos.

Cuando se complete el servicio, junto con los pagos pendientes, eliminaremos inmediatamente los datos personales.

Boletín informativo

Disponemos de una newsletter cuya suscripción es voluntaria, pudiendo darse de baja siempre.

La newsletter tiene como finalidad el envío de novedades de la empresa, que pueden ser nuevos contenidos de la web o publicidad de nuestros servicios.

Solo le enviaremos correos electrónicos si ha dado su consentimiento activo para hacerlo. Esto requiere que primero ingrese su dirección de correo electrónico, a la que le enviaremos un correo electrónico para que pueda confirmar su registro. De esta forma, nos aseguramos de que usted mismo está suscrito a la newsletter, es decir, ha dado su consentimiento en una clara acción afirmativa.

Nuestra base legal para procesar sus datos en relación con el boletín es el Artículo 6 (1) (a) del Reglamento General de Protección de Datos.

Procesaremos su información personal mientras esté suscrito al boletín. Dejaremos de enviarle esto cuando se dé de baja del boletín. Si no le enviamos un boletín informativo durante un año, su consentimiento caducará debido a nuestra inacción.

Contabilidad

Almacenamos facturas y documentos similares con fines contables, incluida la información personal general, como el nombre, la dirección y la descripción del servicio. Debemos conservar todos los documentos contables para cumplir con las leyes contables.

La base legal para el tratamiento de datos personales con fines contables es el artículo 6, apartado 1, letra d), del Reglamento General de Protección de Datos.

Almacenamos esta información durante un mínimo de 5 años después del final del año fiscal en curso.

Solicitud de empleo

Aceptamos solicitudes de empleo para evaluar si los candidatos cumplen con una necesidad de contratación en nuestra empresa.

Supongamos que nos envía su solicitud de empleo. En ese caso, nuestra base legal para procesar sus datos es el Artículo 6 (1) (f) del Reglamento General de Protección de Datos.

Revisaremos de inmediato las solicitudes no solicitadas para ver si se ajustan a las necesidades de empleo actuales. Eliminaremos su información nuevamente si no hay ninguna coincidencia.

Si ha solicitado un puesto vacante, descartaremos su solicitud si no está empleado e inmediatamente después de encontrar al candidato adecuado para el puesto.

Suponga que usted es parte de un proceso de contratación y lo contratan para el trabajo. En ese caso, le proporcionaremos información separada sobre cómo procesamos sus datos a este respecto.

Encargado del tratamiento

Pocos pueden manejar todo por sí mismos, y lo mismo es cierto para nosotros. Por lo tanto, cooperamos con socios comerciales y proveedores, algunos de los cuales pueden ser procesadores de datos.

Los proveedores externos pueden, por ejemplo, proporcionar software utilizado para organizar nuestro trabajo, servicios, consultoría, alojamiento de TI o marketing.

Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que su información personal se procese correctamente. Por eso exigimos mucho a nuestros socios. Nuestros socios deben asegurarse de que su información personal esté protegida.

Celebramos acuerdos con procesadores de datos que manejan información personal en nuestro nombre para aumentar la seguridad de su información personal.

Divulgación de información persoal

No divulgamos su información personal a terceros.

Elaboración de perfiles y decisiones automatizadas

No creamos perfiles ni tomamos decisiones automatizadas.

Transferencias a terceros países

Utilizamos principalmente procesadores en la UE/EEE o procesadores que almacenan datos en la UE/EEE.

Esto no es posible en algunos casos, y se utilizan procesadores fuera de la UE/EEE, pero sus datos solo pueden proporcionarse con la protección adecuada.

Medidas de seguridad

Mantenemos la seguridad del tratamiento de los datos personales garantizando las medidas técnicas y organizativas necesarias.

Llevamos a cabo evaluaciones de riesgo de nuestro procesamiento de datos personales. Posteriormente, implantamos las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para aumentar la seguridad del tratamiento.

Una de nuestras medidas más importantes es mantener a nuestros empleados actualizados sobre GDPR a través de capacitación continua, cursos de GDPR y revisión de nuestros procedimientos de GDPR con los empleados.

Derechos del interesado

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, tienes varios derechos en relación con el tratamiento de tus datos. Puede leer más sobre estos derechos en GDPR.COM.

Si desea ejercer sus derechos, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que podamos ayudarle.

Derecho de acceso

Tienes derecho a acceder a la información que procesamos sobre ti.

Derecho a la rectificación

Tiene derecho a que se corrija la información incorrecta sobre usted.
Derecho de supresión (derecho al olvido)

En determinadas circunstancias, tiene derecho a que se elimine su información antes de que la eliminemos por completo.

Derecho a la limitación del tratamiento

En algunos casos, tiene derecho a restringir el procesamiento de sus datos.

Solo podemos continuar procesando su información con su consentimiento o si tenemos un interés legítimo cuando esto suceda. Todavía podemos almacenar sus datos.

Derecho de oposición

En algunos casos, tiene derecho a oponerse al procesamiento legal de sus datos. También puede oponerse al procesamiento de su información para marketing directo.

Dereito a la portabilidad de los datos

Tiene derecho a recibir una copia de su información personal en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina y a que esta información personal se transfiera de un controlador a otro sin obstáculos.

Dereito a retirar su consentimiento

Cuando nuestro procesamiento de sus datos se base en su consentimiento, tiene derecho a retirar su consentimiento.

Reclamación ante la Agencia de Protección de Datos

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos si no está satisfecho con el tratamiento que hacemos de sus datos.

En general, le recomendamos que lea más sobre el RGPD para mantenerse al día con las reglas.