Coidamos
do noso mar

Coidamos do noso mar

Que é ECONOIA?

ECONOIA 3 e ECONOIA MERGULLO son proxectos de Responsablidade Social Corporativa da Confraría de Pescadores de Noia que responden á convocatoria de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables mediante a recollida de residuos mariños coa participación do sector produtor da pesca. En márcanse dentro do Plan MarLimpo da Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

Limpezas

Accións para reducir a cantidade de lixo mariño e mitigar a pesca pantasma mediante a implicación das embarcacións pesqueiras e persoas pescadoras e mariscadoras a pé, na súa recollida no mar ou no intermareal.

Accións en terra para a o almacenamento, manexo, clasificación, caracterización, tratamento e reciclaxe de lixo mariño recollido, incluídas as artes de pesca perdidas.

Formación

Accións para mellorar a formación e a colaboración entre os actores marítimo-pesqueiros.

Formación presencial e visitas guiadas para coñecer os valores naturais eo impacto do lixo mariño nos bancos marisqueiros que están dentro da Zona de Especial Conservación da Rede Natura 2000 Esteiro do Tambre..

Formación sobre procedemento para a retirada de lixo mariño a mergullo

Econoia 3

Bancos marisqueiros Confraría de pescadores de Noia

Limpezas
0
Mariscadores e mariscadoras
0
Orzamento 2022-2023
0 ,93

Plan Marlimpo da
Consellería do Mar.

75% FEMP e 25% nacional.

Accións

Econoia 3. Accións

Resultados

Econoia

2020-2021

10000 ,33
Limpezas
0
Mariscadores e mariscadoras
0
de lixo
0 Kg
obxectos dentro da mar
0
Metal
0 Kg
Plásticos
0 Kg
Textil
0 Kg
Vidro e cerámica
0 Kg
Goma
0 Kg
Outros
0 Kg

Econoia II

2021-2022

10000 ,33
Limpezas
0
Mariscadores e mariscadoras
0
de lixo
0 Kg
obxectos dentro da mar
0
Metal
0 Kg
Plásticos
0 Kg
Textil
0 Kg
Vidro e cerámica
0 Kg
Goma
0 Kg
Outros
0 Kg

Datos de Contacto

Teléfono

+34 981 82 02 22

Fax

+34 981 82 40 17

Correo electrónico

cofradia@cofradianoia.org

Enderezo

Rúa República Arxentina, 21
(15200) Noia
A Coruña

Supervisora do proxecto

Liliana Solís Pais
liliana.solis.pais@cofradianoia.org

DEixa aquí a túa mensaxe

  Concello de Noia
  Berberecho de Noia
  Liceo de Noia
  Asoc. Mar de Noia
  Concello de Outes
  Azul de Portosín